Peruntukan santri

-Untuk Menjadi Insan yang mampu menerangi umat
-untuk menjadi Wira usaha Profesional yang mampu Bersaing dalam dunia Global
-Untuk menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat-umat
-mampu berkarya menerangi serta penunjuk arah kehidupan

 

tekad